Public Sector

Dienstverlening optimaliseren

Federale, regionale, gemeentelijke en lokale overheden moeten in een steeds complexere omgeving diensten verlenen aan de burger. De steeds beperktere financiële middelen die hen ter beschikking worden gesteld, verplichten de overheidsdiensten om strategieën te ontwikkelen, processen te optimaliseren en technologieën te ontwikkelen die bijdragen tot de verwezenlijking van hun doelstellingen.

Dankzij een ruime ervaring binnen specifieke overheidsdiensten ondersteunt Callens, Pirenne, Theunissen & C ° haar publieke klanten aan de hand van onderstaande gespecialiseerde diensten.

Publiek toegankelijk

Onze expertise strekt zich uit van federale tot lokale overheden.

  • Federale overheidsinstellingen
  • Regionale overheidsinstellingen
  • Gemeentelijke en provinciale organisaties
  • Scholen en universiteiten
  • Semipubliekrechtelijke organisaties (intercommunales, NV’s van publiek recht, enz.)

 

Bereik je doelstelling dankzij onze diensten

Audit

Tax

Accounting and Reporting

IT Services

q

Risk Management

Corporate Finance

Uw expert

Baudoin Theunissen

Baudouin Theunissen

Nieuws

Aangifte personenbelasting – aftrek hypothecaire leningen

Aangifte personenbelasting – aftrek hypothecaire leningen
Sinds Tax-On-Web voor inkomsten 2021 beschikbaar is, gaat iedereen op zoek naar de nodige informatie voor zijn aangifte, o.a. hoe de aftrek voor de hypothecaire leningen in te vullen.
De fiscus voorziet hiervoor een publicatie van een circulaire over woonleningen die terug te vinden is op MyMinfin onder ref. 2022/C/51 (Vlaams Gewest).

Lees meer

Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen

Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen
In de zorgsector bestaan verschillende vormen van samenwerking, door de overheid gestuurd of spontaan op initiatief van de zorginstellingen zelf. In het kader van dergelijke samenwerkingsverbanden verrichten zorginstellingen onderling diensten en leveringen van goederen die ze tegen kostprijs doorrekenen. Om een antwoord te bieden op een aantal vragen uit de zorgsector omtrent de btw-behandeling van handelingen verricht binnen dergelijke samenwerkingsverbanden heeft de fiscus recent een circulaire over dit onderwerp gepubliceerd. De circulaire bespreekt de btw-vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en samenhangende diensten, maatschappelijk werk en opleidingen/bijscholing. Voor handelingen vrijgesteld op basis van een andere btw-bepaling is het geval per geval te bekijken hoe daar de btw-behandeling loopt. De circulaire is terug te vinden op MyMinfin onder ref. Circulaire 2022/C/46.

Lees meer

Tax-On-Web – klaar voor de indiening van de PB-aangifte

Tax-On-Web is opnieuw beschikbaar voor de indiening van de PB-aangifte De aangiftes of voorstellen van een vereenvoudigde aangifte voor inkomsten 2021 – aanslagjaar 2022 kunnen worden geconsulteerd en ingediend.De belastingplichtigen krijgen voor een aangifte op papier tijd tot 30 juni 2022 en voor een aangifte via Tax-on-Web tot 15 juli 2022 om deze tijdig in te dienen.
Accountants of belastingadviseurs krijgen tot 30 september 2022 om de aangiftes in de personenbelasting van hun cliënten in te dienen.

Lees meer