Public Sector

Dienstverlening optimaliseren

Federale, regionale, gemeentelijke en lokale overheden moeten in een steeds complexere omgeving diensten verlenen aan de burger. De steeds beperktere financiële middelen die hen ter beschikking worden gesteld, verplichten de overheidsdiensten om strategieën te ontwikkelen, processen te optimaliseren en technologieën te ontwikkelen die bijdragen tot de verwezenlijking van hun doelstellingen.

Dankzij een ruime ervaring binnen specifieke overheidsdiensten ondersteunt Callens, Pirenne, Theunissen & C ° haar publieke klanten aan de hand van onderstaande gespecialiseerde diensten.

Publiek toegankelijk

Onze expertise strekt zich uit van federale tot lokale overheden.

  • Federale overheidsinstellingen
  • Regionale overheidsinstellingen
  • Gemeentelijke en provinciale organisaties
  • Scholen en universiteiten
  • Semipubliekrechtelijke organisaties (intercommunales, NV’s van publiek recht, enz.)

 

Bereik je doelstelling dankzij onze diensten

Audit

Tax

Accounting and Reporting

IT Services

q

Risk Management

Corporate Finance

Uw expert

Baudoin Theunissen

Baudouin Theunissen

Nieuws

GDPR uitdagingen anno 2022

Meer dan vier jaar na het in werking treden van de nieuwe GDPR-wetgeving of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worstelen nog heel wat bedrijven met het beheer en de...

Lees meer