Healthcare

Uw uitdagingen

Onze globale gezondheidssector en zorgsector kent een razendsnelle en ingrijpende evolutie. Uw uitdagingen zijn duidelijk voor u: noodzakelijke snelle acties ten gevolge van COVID-19 met een impact op uw ruime activiteit, zowel organisatorisch, financieel en emotioneel voor alle betrokkenen, betaalbaarheid van de zorg en dit in combinatie met een steeds hogere technologische verfijning, schaarste op de arbeidsmarkt, toenemende en frequent wijzigende regelgeving met mogelijke onduidelijkheden, kritische transparantie geëist door uw patiënten met rechtstreekse toegang tot hun patiëntendossier op uw server, besparingen in de financieringen door de overheid, samenwerkingen met organisaties met een andere cultuur, ruime mogelijkheden en risico’s van IT, …

Netwerken is niet alleen binnen uw eigen sector een realiteit, maar ook over de verschillende deelsectoren van de zorgsector heen een aspect dat deuren opent in alle richtingen : ziekenhuizen, ouderenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatieziekenhuizen, ondersteuning personen met een beperking, jeugdhulp, kinderopvang, … Alle zorgsectoren bieden elkaar vandaag toegevoegde waarde met één doel : een betere geïntegreerde zorg voor uw patiënten en cliënten realiseren.

Sociaal ondernemerschap impliceert keuzes maken. Als bestuurder, manager, directeur, verantwoordelijke, arts maakt u accurate beslissingen om uw uitdagingen op een efficiënte wijze aan te pakken.

Onze expertise biedt u oplossingen

Ons gespecialiseerd healthcare-team biedt u multidisciplinaire oplossingen aan. Juridische bepalingen, de algemene en sectorspecifieke boekhoudkundige verplichtingen, IT verplichtingen en mogelijkheden, de fiscale regelgeving met onder andere rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks, BTW bepalingen, …

Door onze actieve deelname in verschillende werkgroepen van het IBR drukken we mee onze stempel. Bijvoorbeeld de werkgroep ziekenhuizen, non-profit, …

Onze collega’s van de publieke sector versterken de kennis van ons healthcare-team.
Een handgreep van onze expertises in het kader van de financiering van BFM, inhaalbedragen, VIPA-forfaits, COVID-subsidies, PVF en PAB, VSB, …

Flexibiliteit is een rode draad in onze adviesverlening en onze werkzaamheden. We passen onze adviesverlening en onze werkzaamheden aan op de snel wijzigende omgeving waarbinnen u actief bent. Wij steunen onze adviezen en werkzaamheden op een gedetailleerde kennisname van uw specifieke probleemstelling en specifieke aandachtspunten van uw eigen zorginstelling : ziekenhuis, ouderenzorg, kinderopvang, thuiszorg, revalidatieziekenhuis, ondersteuning personen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp,… Ons multidisciplinair healthcare-team biedt u een professioneel en pragmatisch antwoord aan.

Praktische relevantie in uw eigen sector

Ons praktisch advies en onze werkzaamheden bewegen mee in de evolutie van de regelgevingen en in de evolutie van uw organisatie. Persoonlijk engagement en betrokkenheid van onze experten maken dit mogelijk. Onze uitgebreide expertise zijn onze steunpilaren om u een pragmatische, op maat van uw organisatie, sleutel tot succes aan te reiken. Ons healthcare-team begeleidt u graag om uw concrete strategische, operationele, juridische, financiële, fiscale, IT doelstellingen op een efficiënte en optimale wijze te realiseren.

Onze expertise strekt zich uit over onderstaande dienstverleningen :

  • Commissarismandaat
  • Wettelijke bijzondere opdrachten conform het WVV, alsook begeleiding ervan : fusies, splitsingen, inbrengen, vereffeningen, …
  • Audituniversum en risicobeoordeling
  • Interne auditopdrachten
  • Adviesverlening administratieve organisatie en interne controles
  • Financiële regeling artsen
  • Lange termijn financierings- en investeringsplanning
  • Adviesverlening in het kader van uw financiering (BFM, VIPA, COVID, VAPH, VSB, …)
  • Ruime fiscale adviesverlening : BTW, rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks, ficheverplichting, …
  • IT : GDPR, DPO, NIS, big data, process mining, …

 

Bereik je doelstelling dankzij onze diensten

Audit

Tax

Accounting and Reporting

IT Services

q

Risk Management

Corporate Finance

Uw expert

Ann De Ceuster

Ann De Ceuster

Nieuws

Aangifte personenbelasting – aftrek hypothecaire leningen

Aangifte personenbelasting – aftrek hypothecaire leningen
Sinds Tax-On-Web voor inkomsten 2021 beschikbaar is, gaat iedereen op zoek naar de nodige informatie voor zijn aangifte, o.a. hoe de aftrek voor de hypothecaire leningen in te vullen.
De fiscus voorziet hiervoor een publicatie van een circulaire over woonleningen die terug te vinden is op MyMinfin onder ref. 2022/C/51 (Vlaams Gewest).

Lees meer

Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen

Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen
In de zorgsector bestaan verschillende vormen van samenwerking, door de overheid gestuurd of spontaan op initiatief van de zorginstellingen zelf. In het kader van dergelijke samenwerkingsverbanden verrichten zorginstellingen onderling diensten en leveringen van goederen die ze tegen kostprijs doorrekenen. Om een antwoord te bieden op een aantal vragen uit de zorgsector omtrent de btw-behandeling van handelingen verricht binnen dergelijke samenwerkingsverbanden heeft de fiscus recent een circulaire over dit onderwerp gepubliceerd. De circulaire bespreekt de btw-vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en samenhangende diensten, maatschappelijk werk en opleidingen/bijscholing. Voor handelingen vrijgesteld op basis van een andere btw-bepaling is het geval per geval te bekijken hoe daar de btw-behandeling loopt. De circulaire is terug te vinden op MyMinfin onder ref. Circulaire 2022/C/46.

Lees meer

Tax-On-Web – klaar voor de indiening van de PB-aangifte

Tax-On-Web is opnieuw beschikbaar voor de indiening van de PB-aangifte De aangiftes of voorstellen van een vereenvoudigde aangifte voor inkomsten 2021 – aanslagjaar 2022 kunnen worden geconsulteerd en ingediend.De belastingplichtigen krijgen voor een aangifte op papier tijd tot 30 juni 2022 en voor een aangifte via Tax-on-Web tot 15 juli 2022 om deze tijdig in te dienen.
Accountants of belastingadviseurs krijgen tot 30 september 2022 om de aangiftes in de personenbelasting van hun cliënten in te dienen.

Lees meer