Finance

Banken

De voortdurende ontwikkeling van de internationale en Europese wetgeving binnen de bank- en verzekeringssector stelt hogere eisen, zoals kapitaalvereisten onder Basel III, risk management overwegingen zoals ICAAP, ILAAP of stress testing aan de regelgeving van banken en effectenmakelaars en stelt hen voor tal van uitdagingen. Snel evoluerende technologieën hebben bij klanten de verwachtingen veranderd die financiële diensten hen bieden, wat leidt tot een herschikking van de traditionele bedrijfsmodellen van banken en effectenmakelaars. De rentetarieven hebben hun historisch dieptepunt bereikt en zetten de rentabiliteit van de bankensector onder druk.

Ons gespecialiseerd team van deskundigen heeft een bewezen staat van dienst met betrekking tot dienstverlening aan effectenmakelaars en kleine tot middelgrote banken die binnen verschillende sectoren werken zoals kleinhandel, hypotheken, commercieel, groothandel en private banking. Ons kantoor is één van de weinige niet-‘big 4’ kantoren in België die door de toezichthouder, de Nationale Bank van België, volledig werd erkend op het gebied van financiële dienstverlening.

Verzekeringen

De toename aan nieuwe voorschriften zoals ASSURMIFID en Solvency II, vereist van verzekeringsmaatschappijen niet enkel een nieuwe houding ten opzichte van de naleving van de regelgeving, maar ook een versterkte kapitaalbasis. De combinatie van demografische veranderingen en dalende rentevoeten heeft een grote druk uitgeoefend op de resultaten en bedrijfsmodellen van verzekeringsmaatschappijen.

De technologische vooruitgang verandert de mentaliteit van klanten, die op hun beurt nieuwe communicatiekanalen en producten van hun verzekeringsmaatschappij verlangen. Bij deze vereiste update van het business model moeten verzekeraars voldoen aan procedurele voorschriften die hun bedrijfsmodellen op de proef stellen. Ons team van specialisten staat klaar om u te helpen bij uw uitdagingen.

Beleggingsfondsen

Callens Pirenne Theunissen & Co is een auditkantoor met een vergunning van de FSMA, de toezichthouder voor beleggingsfondsen. Als toegewijde specialisten begrijpen wij volledig de vereisten die worden opgelegd door de UCITSS en AIFMD regelgeving.

Onze mogelijke toegevoegde waarde is niet beperkt tot verzekeringsdiensten, wij leveren ook compliance- en fiscale diensten aan beleggingsfondsen.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de pensioenen van duizenden mensen op het einde van hun actieve carrière. Zij richten zich op het behalen van hun beleggingsdoeleinden terwijl zij voldoen aan de voorschriften van de regelgever, zowel voor een goede interne organisatie als een voorzichtige waardering van hun pensioenvoorzieningen. Callens Pirenne Theunissen & Co is een auditkantoor met een vergunning van de FSMA, de toezichthouder voor pensioenfondsen.

Onze ruime ervaring omvat niet enkel auditdiensten maar ook risicoadvies en boekhoudkundige diensten.

Bereik je doelstelling dankzij onze diensten

Audit

Tax

Accounting and Reporting

IT Services

q

Risk Management

Corporate Finance

Uw expert

ken snoeks

Ken Snoeks

Nieuws

Aangifte personenbelasting – aftrek hypothecaire leningen

Aangifte personenbelasting – aftrek hypothecaire leningen
Sinds Tax-On-Web voor inkomsten 2021 beschikbaar is, gaat iedereen op zoek naar de nodige informatie voor zijn aangifte, o.a. hoe de aftrek voor de hypothecaire leningen in te vullen.
De fiscus voorziet hiervoor een publicatie van een circulaire over woonleningen die terug te vinden is op MyMinfin onder ref. 2022/C/51 (Vlaams Gewest).

Lees meer

Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen

Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen
In de zorgsector bestaan verschillende vormen van samenwerking, door de overheid gestuurd of spontaan op initiatief van de zorginstellingen zelf. In het kader van dergelijke samenwerkingsverbanden verrichten zorginstellingen onderling diensten en leveringen van goederen die ze tegen kostprijs doorrekenen. Om een antwoord te bieden op een aantal vragen uit de zorgsector omtrent de btw-behandeling van handelingen verricht binnen dergelijke samenwerkingsverbanden heeft de fiscus recent een circulaire over dit onderwerp gepubliceerd. De circulaire bespreekt de btw-vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en samenhangende diensten, maatschappelijk werk en opleidingen/bijscholing. Voor handelingen vrijgesteld op basis van een andere btw-bepaling is het geval per geval te bekijken hoe daar de btw-behandeling loopt. De circulaire is terug te vinden op MyMinfin onder ref. Circulaire 2022/C/46.

Lees meer

Tax-On-Web – klaar voor de indiening van de PB-aangifte

Tax-On-Web is opnieuw beschikbaar voor de indiening van de PB-aangifte De aangiftes of voorstellen van een vereenvoudigde aangifte voor inkomsten 2021 – aanslagjaar 2022 kunnen worden geconsulteerd en ingediend.De belastingplichtigen krijgen voor een aangifte op papier tijd tot 30 juni 2022 en voor een aangifte via Tax-on-Web tot 15 juli 2022 om deze tijdig in te dienen.
Accountants of belastingadviseurs krijgen tot 30 september 2022 om de aangiftes in de personenbelasting van hun cliënten in te dienen.

Lees meer