Privacy Statement

Inleiding

Bij Callens, Pirenne, Theunissen & C°, statutair gevestigd te 2018 Antwerp, Jan Van Rijswijcklaan 10, nemen wij de bescherming van persoonlijke gegevens en uw privacy heel ernstig. Callens, Pirenne, Theunissen & C° (hierna “wij” of “ons”) verwerkt uw persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier. Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Callens, Pirenne, Theunissen & C°. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarbij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, op basis van één gegeven of van een kruising van gegevens. Het betreft dus informatie over een persoon die kan worden gelinkt aan deze persoon, bijvoorbeeld een naam, een adres, een bankrekeningnummer, een IP nummer, lokalisatiegegevens, enz.

Op welke manier verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We kunnen persoonlijke of andere informatie die u ons verstrekt door uw gebruik van deze site verzamelen, opslaan en verwerken. We verzamelen en slaan ook informatie op die automatisch wordt gegenereerd terwijl u online op de site navigeert. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over de verbinding van uw computer met het internet, waardoor we onder andere de presentatie van onze webpagina’s aan u kunnen verbeteren en het verkeer op de site kunnen meten. De site kan ook automatisch informatie herkennen en opslaan over het type browser dat u gebruikt; uw Internet Protocol (“IP”) adres; de tijd, datum en duur van uw bezoek, en de verwijzende site.

We gebruiken ook een standaardbrowsersoftwarefunctie, een “cookie” genaamd, om uw ervaring met de site te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die uw webbrowser op uw harde schijf plaatst om gegevens bij te houden. Een cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Wij verwijzen naar onze cookieverklaring voor meer informatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1. Door uw verstrekte informatie

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geslacht
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Bedrijfsnaam
 • Vrije tekst (voor vragen en/of opmerkingen)
 • Overige gegevens die u op onze website als bijlage kunt uploaden;

2. Verzamelde informatie

 • IP address
 • Surf- en klikgegevens over onze website
 • Bekeken (sub) pagina’s op onze website

3. Cookies en web beacons

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

We kunnen de informatie die we van u verzamelen terwijl u de site gebruikt op verschillende manieren gebruiken:

 • Het behandelen van inschrijvingen voor onze events
 • Het behandelen van brochure aanvragen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief.

Informatie kan ook gebruikt worden om functies en advertenties aan te passen die op de site kunnen verschijnen.

Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

Gerechtvaardigd belang
Om onze websitebezoekers te kunnen voorzien van informatie en service inzake onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens. De grondslag voor deze verwerking is dan gerechtvaardigd belang.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of in handen van de verkeerde persoon terecht komen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij zullen de via onze website verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uw privacyrechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens;

 • in te zien
 • over te dragen
 • bij te (laten) werken
 • te (laten) corrigeren
 • te (laten) verwijderen

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, deze verwerking te beperken of te anonimiseren alsook om uw op toestemming gebaseerd gebruik in te trekken.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@callens.be. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteiten als u van mening bent dat uw privacyrechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens niet correct zijn nageleefd.

Voor vragen over uw persoonsgegevens of om uw privacyrechten uit te oefenen, kunt u een mail sturen naar privacy@callens.be.

Aanpassingen privacy beleid

Callens, Pirenne, Theunissen & C ° behouden zich het recht voor om dit privacybeleid naar eigen bij te werken en te herzien. Wijzigingen worden gepubliceerd via deze website.