Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen

In de zorgsector bestaan verschillende vormen van samenwerking, door de overheid gestuurd of spontaan op initiatief van de zorginstellingen zelf. In het kader van dergelijke samenwerkingsverbanden verrichten zorginstellingen onderling diensten en leveringen van goederen die ze tegen kostprijs doorrekenen. Om een antwoord te bieden op een aantal vragen uit de zorgsector omtrent de btw-behandeling van handelingen verricht binnen dergelijke samenwerkingsverbanden heeft de fiscus recent een circulaire over dit onderwerp gepubliceerd.

De circulaire bespreekt de btw-vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en samenhangende diensten, maatschappelijk werk en opleidingen/bijscholing. Voor handelingen vrijgesteld op basis van een andere btw-bepaling is het geval per geval te bekijken hoe daar de btw-behandeling loopt.

De circulaire is terug te vinden op MyMinfin onder ref. Circulaire 2022/C/46. Neem gerust contact op met ons voor bijkomende vragen.

Bereik je doelstelling dankzij onze diensten

Audit

Tax

Accounting and Reporting

IT Services

q

Risk Management

Corporate Finance

Uw expert

Tom Van Campenhout

Tom Van Campenhout