Fiscale & sociale vergroening van de mobiliteit

Wijzigingen in aftrek en sociale lasten voor bedrijfswagens

Met het oog op de vergroening van de bedrijfswagens heeft de wetgever eind 2021 een aantal fiscale en sociale bepalingen ingevoerd met het oog op de vergroening van de mobiliteit. Vanaf 2026 zullen alle nieuwe voertuigen CO2-emissievrij moeten rijden opdat de beroepskosten fiscaal aftrekbaar zullen blijven. Daarnaast zullen de sociale zekerheidsbijdragen voor bedrijfswagens met CO2-emissie sterk stijgen. Er komt geen verbod op bedrijfswagens die op fossiele brandstoffen rijden.

Fiscale aftrekbaarheid kosten bedrijfswagens

Voor het bestaand wagenpark is er een overgangsregeling ingevoerd (grandfathering). Voor nieuwe aankopen vanaf 1.07.2023 zal de aftrekbaarheid jaar op jaar afnemen (uitdoofscenario) tot uiteindelijk 1.01.2026 wanneer de aftrekbaarheid voor wagens met CO2-uitstoot wegvalt (afschaffing). Hierna vindt u de nodige toelichting over deze regelingen:

Overgangsregeling (periode tot uiterlijk 30.06.2023)

Voor het bestaande wagenpark en voor wagens aangekocht/geleased/gehuurd tot uiterlijk 30.06.2023 geldt een overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat de bestaande aftrekregeling van toepassing blijft en dit zolang u de wagen bezit.

% aftrek beroepskost = 120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal CO2 g/km)

 • Coëfficiënt = 1 (diesel) / 0,95 (benzine, hybride, LPG,…) / 0,90 (CNG en < fiscale 12PK)
 • Afronding op 1 cijfer na de komma
 • Aftrek blijft toegestaan binnen grens 50-100% (of 40% indien CO2>200g)

! Opgelet, voor plug-in hybride wagens wordt de aftrek voor kosten van benzine/diesel reeds beperkt tot 50% voor wagens aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 1.01.2023.

Uitdoofscenario (periode van 1.07.2023 tot uiterlijk 31.12.2025)

Wagens met CO2-uitstoot aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 1.07.2023 tot uiterlijk 31.12.2025 zijn aftrekbaar volgens de gekende aftrekregeling maar de regeling wordt jaar na jaar beperkt.

% aftrek beroepskost = 120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal CO2 g/km)

 • Coëfficiënt = 1 (diesel) / 0,95 (benzine, hybride, LPG,…) / 0,90 (CNG en < fiscale 12PK)
 • Afronding op 1 cijfer na de komma
 • Minimum aftrekpercentage valt weg
 • Maximum aftrekpercentage daalt jaar na jaar
  • AJ 2026 max. 75%
  • AJ 2027 max. 50%
  • AJ 2028 max. 25%
  • AJ 2029 max. 0%

! Opgelet, voor plug-in hybride wagens wordt de aftrek voor kosten van benzine/diesel reeds beperkt tot 50% voor wagens aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 1.01.2023.

Afschaffingscenario (vanaf 1.01.2026)

Wagens met CO2-uitstoot aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 1.01.2026 geven geen recht op aftrek meer. De aftrek van kosten van voertuigen zonder CO2-uitstoot zal geleidelijk dalen. Het verkregen aftrekpercentage voor voertuigen zonder CO2-uitstoot blijft behouden voor de ganse gebruiksduur of duur van het leasecontract.

Jaar van verwerving, leasing of huur van het voertuig zonder CO2-uitstoot Aftrekpercentage (%)
2026 100 %, volledige duur
2027 95 %, volledige duur
2028 90 %, volledige duur
2029 82,50 %, volledige duur
2030 75 %, volledige duur
2031 67,50 %, volledige duur

Verhoging solidariteitsbijdragen bedrijfswagens

Op de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen is de werkgever een solidariteitsbijdrage verschuldigd. In het kader van de vergroening van de mobiliteit zullen deze sociale bijdragen ‘sterk’ verhoogd worden (tot een vervijfvoudiging).

De solidariteitsbijdragen bedragen minimaal 20,83 EUR (te indexeren) per maand en hangen af van de CO2-uitstoot. Voor elektrische voertuigen is er behoud van de minimumbijdragen. Benzine-en dieselvoertuigen zijn onderworpen aan hogere bijdragen indien de uitkomst van volgende formule hoger is dan de minimumbijdrage

[(Y x 9 EUR) – 768 ] / 12 voor benzine
[(Y x 9 EUR) – 600 ] / 12 voor diesel
Y= CO2-uitstoot in g/km

In het kader van de vergroening worden voorgaande formules verhoogd met een factor om op een hogere bijdrage uit te komen.

 • Factor 2,25 vanaf 1.07.2023
 • Factor 2,75 vanaf 1.07.2025
 • Factor 4,40 vanaf 1.01.2026
 • Factor 5,50 vanaf 1.01.2027

Naast voorgaande zal ook de minimumbijdrage stapsgewijs verhoogd worden en dit als volgt:

 • 23,41 EUR vanaf 1.01.2025
 • 25,99 EUR vanaf 1.01.2026
 • 28,57 EUR vanaf 1.01.2027
 • 31,15 EUR vanaf 1.01.2028

Wagens op LPG, CNG of ander gas zijn eveneens onderworpen aan sociale bijdragen. De formule voor deze wagens is [(Y x 9 EUR) – 900 ] / 12. Op de formule voor deze wagens is geen verhogende factor toe te passen, deze wagens zijn ook aan de minimumbijdragen onderworpen.

Voorgaande wijzigingen hebben de grootste impact op de benzine- en dieselvoertuigen, de sociale bijdragen berekent op basis van de formule zullen immers meestal hoger liggen dan de minimumbijdragen. De verhoging van de minimumbijdragen zal op termijn ook een impact hebben op de elektrische voertuigen, de bedoeling van de overheid is hier dat de vergroening niet tot een groter loonvoordeel voor de bedrijfswagens mag leiden dan nu al het geval is.

Voorgaande wijzigingen zijn reeds van kracht (in werking getreden vanaf 1.10.2021). De verhogingen zullen echter maar van toepassing zijn op voertuigen aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 1 juli 2023.

Elektrische laadpalen – verhoogde kostenaftrek

Investeringen in een intelligent laadstation zullen fiscaal gestimuleerd worden door een tijdelijke verhoogde kostenaftrek. Vereist is dat de laadtijd en het vermogen gestuurd worden door een energiesysteem (intelligent laadstation). Het laadstation moet ook publiek toegankelijk zijn tijdens de gangbare openingstijden van de onderneming. Men moet het laadstation aanmelden bij de FOD Financiën, de locatie en de beschikbaarheid zullen publiek beschikbaar zijn (via webstek eafo.eu).

Laadstations in nieuwe staat verkregen en die aan voorgaande voorwaarden beantwoorden zijn aftrekbaar als volgt:

Moment van investering Verhoogde kostenaftrek van
Tussen 1.09.2021 en 31.12.2022 200 %
Tussen 1.01.2023 en 31.08.2024 150 %

De laadstations zijn lineair en over ten minste 5 jaar af te schrijven.

Tot aanslagjaar 2021 waren laadstations slechts aftrekbaar cf. het percentage van aftrek van het bijhorende bedrijfsvoertuig. Met ingang van aanslagjaar 2022 zijn kosten met betrekking tot laadstations voor elektrische wagens niet langer onderworpen aan de aftrekbeperking. Zij genieten van een 100% kostenaftrek. Opgelet, voor laadstations aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 1.01.2030 wordt de kostenaftrek beperkt tot 75%.

Investeringsaftrek

Een bijkomende investeringsaftrek wordt voorzien voor investeringen in:

 • Koolstofemissievrije vrachtwagens
 • Tankinfrastructuur voor waterstof voor koolstofemissievrije vrachtwagens
 • Elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens

De investeringsaftrek geldt voor de investering in nieuwe activa die in België beroepsmatig gebruikt worden. Het tarief van de investeringsaftrek bedraagt 13,5% te verhogen volgens het jaar van investering:

 • +21,5% voor investeringen in 2022 of 2023 (= aftrek van 35%)
 • + 16% voor investeringen in 2024 (= aftrek van 29,5%)
 • +10,5% voor investeringen in 2025 (= aftrek van 24%)
 • + 5% voor investeringen in 2026 (= aftrek van 18,5%)
 • Na 2026 geen bijkomende verhoging meer (= aftrek van 13,5%)

Bereik je doelstelling dankzij onze diensten

Audit

Tax

Accounting and Reporting

IT Services

q

Risk Management

Corporate Finance

Uw expert

Tom Van Campenhout

Tom Van Campenhout