Tax

Fiscale bijstand voor uw onderneming of organisatie

Hebt u hulp nodig bij de naleving van de Belgische fiscale wetgeving? Vraagt u zich af wat de fiscale impact van een reorganisatie op uw onderneming kan zijn? Hebt u nood aan een professionele kijk op uw fiscale structuur om conformiteit en efficiëntie te waarborgen?

Neem contact op met ons fiscaal team, wij helpen u graag met allerlei fiscale zaken. Ons team is zeer ervaren in het helpen van kleine, middelgrote en grote bedrijven of organisaties met hun Belgische belastingen.

Opzetten, ontwikkelen en evalueren van de fiscale strategie

Als onderneming wordt u geconfronteerd met een steeds veranderende omgeving. De groei van uw onderneming, de zich ontwikkelende economische omgeving met voortdurende innovaties vereisen een flexibele organisatiestructuur. Deze flexibiliteit impliceert ook een periodieke evaluatie van uw fiscale strategie.

Wij kunnen uw organisatie en team bijstaan in het opbouwen, ontwikkelen en evalueren van de juiste fiscale strategie.

Fiscale structurering

Fiscaliteit speelt een belangrijke rol in elke onderneming en organisatie. Bij het structureren van uw onderneming of de uitbreiding ervan door overname, fusie of grensoverschrijdende activiteiten, moet fiscale efficiëntie een prioriteit zijn, zowel op het niveau van directe belastingen als op het niveau van indirecte belastingen (btw, douanerechten, transactiebelastingen).

In elk stadium van uw professionele activiteiten kunnen wij u bijstaan door de meest geschikte fiscale structuur te bespreken, te ontwikkelen en te implementeren.

Internationaal fiscaal advies

Internationale fiscaliteit wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen en onzekerheden. Nieuwe internationale regels zoals BEPS, beslissingen van de Europese Commissie of van het Hof van Justitie van de Europese Unie kunnen een impact hebben op het bedrijf. Internationale expertise voor een optimaal gebruik van de belastingregels in verschillende jurisdicties en het opvolgen van de evolutie in de internationale fiscaliteit is meer dan ooit essentieel bij het leiden van een bedrijf over de grenzen heen.

Dankzij ons internationaal netwerk kunnen wij u bijstaan wanneer u zaken doet of wilt doen in het buitenland. Wij helpen u bij de naleving van de internationale fiscale wetgeving en rapportering en adviseren u over structureringen en internationale mobiliteit.

Familiale vermogensplanning

Privéondernemers en vermogende particulieren willen hun nalatenschap beschermen en fiscaal gezien zo efficiënt mogelijk overdragen aan hun erfgenamen. Eigenaars van particuliere ondernemingen worden niet enkel gemotiveerd door de fiscale aspecten, maar willen graag het familiebedrijf naar behoren overdragen aan de volgende generatie.

Wij kunnen u bijstaan bij uw successie- en pensioenplanning en bij het vinden van geschikte oplossingen voor allerlei problemen binnen uw familiebedrijf.

BTW

Btw kan een bedreiging vormen wanneer niet alle wettelijke en administratieve verplichtingen, lokaal of internationaal, correct worden nageleefd. Door een optimalisatie van de btw-aftrek methodes kunnen bedrijven en organisaties hun btw-last verminderen.

Wij kunnen u helpen bij het vervullen van uw btw-verplichtingen, bij het uitvoeren van een btw-audit, bij het realiseren van een proactieve btw-herziening en bij het optimaliseren van de btw.

Vennootschapsbelasting

De regels betreffende vennootschapsbelasting veranderen elk jaar en worden steeds ingewikkelder.

Wij helpen u bij de fiscale vennootschapsplanning, de belastingstructurering, de herstructurering (fusies, splitsingen). Wij ondersteunen u bij het indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting, bij de andere fiscale verplichtingen en bij belastingcontroles. Wij assisteren u bij verzoeken om prejudiciële beslissingen en geven u globaal advies bij kwesties inzake vennootschapsbelasting.

Particuliere klanten

De fiscale wetgeving wijzigt constant en is zeer ingewikkeld geworden. De belastingdienst past continu zijn interpretaties aan, zowel met betrekking tot personenbelastingen als successie- en registratierechten.

Wij kunnen u helpen bij uw familiale vermogensplanning, de verwerving van onroerend goed, de indiening van uw aangifte in de personenbelasting en andere privézaken.

Ons Fiscaal departement levert:

 • Vennootschapsbelastingadvies
 • Persoonlijk belastingadvies
 • Internationaal belastingadvies
 • Btw-belastingadvies
 • Successieplanning-advies
 • Ondersteuning bij de opvolging van familiebedrijven
 • Formaliteiten inzake vennootschapsbelasting
 • Formaliteiten inzake personenbelasting
 • Formaliteiten inzake btw
 • Ondersteuning bij belastingcontroles
 • Tax due diligence
 • Assistentie bij fusies en overnames

Vennootschapsrecht

Wie een bedrijf wil besturen via een vennootschapsstructuur wordt geconfronteerd met specifieke verplichtingen en regels, vanaf de opstart tot de vereffening en vooral tijdens de levensduur van het bedrijf.

Wij ondersteunen u bij de oprichting van een vennootschap of een filiaal, een statutenwijziging, de ontbinding en vereffening van een vennootschap, fusies en splitsingen, de structurering van overnames en alle algemene kwesties met betrekking tot het vennootschapsrecht.

Wij creëren een meerwaarde voor uw organisatie dankzij:

 • Fiscaal efficiënte structuren voor uw onderneming
 • Opvolging van de evolutie in lokale en internationale belasting
 • Correcte uitvoering van uw fiscale verplichtingen
 • Gepersonaliseerde overdracht van uw vermogen

 

Uw expert

Tom Van Campenhout

Tom Van Campenhout

Nieuws

Aangifte personenbelasting – aftrek hypothecaire leningen

Aangifte personenbelasting – aftrek hypothecaire leningen
Sinds Tax-On-Web voor inkomsten 2021 beschikbaar is, gaat iedereen op zoek naar de nodige informatie voor zijn aangifte, o.a. hoe de aftrek voor de hypothecaire leningen in te vullen.
De fiscus voorziet hiervoor een publicatie van een circulaire over woonleningen die terug te vinden is op MyMinfin onder ref. 2022/C/51 (Vlaams Gewest).

Lees meer

Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen

Nieuwe circulaire betreffende de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen
In de zorgsector bestaan verschillende vormen van samenwerking, door de overheid gestuurd of spontaan op initiatief van de zorginstellingen zelf. In het kader van dergelijke samenwerkingsverbanden verrichten zorginstellingen onderling diensten en leveringen van goederen die ze tegen kostprijs doorrekenen. Om een antwoord te bieden op een aantal vragen uit de zorgsector omtrent de btw-behandeling van handelingen verricht binnen dergelijke samenwerkingsverbanden heeft de fiscus recent een circulaire over dit onderwerp gepubliceerd. De circulaire bespreekt de btw-vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en samenhangende diensten, maatschappelijk werk en opleidingen/bijscholing. Voor handelingen vrijgesteld op basis van een andere btw-bepaling is het geval per geval te bekijken hoe daar de btw-behandeling loopt. De circulaire is terug te vinden op MyMinfin onder ref. Circulaire 2022/C/46.

Lees meer