Process Mining

Home 9 Diensten 9 IT Services 9 Process Mining ( Page )

Verbeter de efficiëntie en effectiviteit van uw organisatieprocessen

Uw gedigitaliseerde organisatieprocessen lopen niet altijd zoals gepland of verwacht. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de doorlooptijd van uw proces oploopt (efficiëntie) of dat de nodige controles niet worden uitgevoerd of omzeild worden (effectiviteit).

De complexiteit en digitalisering van organisatieprocessen zorgen er op hun beurt dan weer voor dat het vaak moeilijk is om deze volledig te bevatten en te beheersen om zo de vinger aan de pols te houden.

De digitalisering van organisatieprocessen zorgt echter ook voor een toenemende hoeveelheid data die wordt gecapteerd door de IT systemen. Deze data staat dus ter beschikking van uw organisatie en biedt nieuwe opportuniteiten.

Process mining laat toe om de beschikbare data te analyseren en levert met slechts enkele muisklikken nieuwe inzichten over de efficiëntie en effectiviteit van uw processen. Op deze manier kunnen processen beter beheerst en continu verbeterd worden.

Vraagt u zich wel eens af:

  • hoe uw processen (e.g. aankoop, verkoop) in realiteit verlopen?
  • of het reële verloop van uw proces in lijn is met de verwachtingen of hoe het proces werd uitgetekend?
  • hoe bepaalde processen verder geoptimaliseerd kunnen worden?
  • waar de knelpunten (bottle necks) en inefficiënties zich bevinden tijdens het proces?

 

Wat is process mining?

Process mining is een ‘datamining’ techniek die toelaat de realiteit van uw processen te analyseren en visualiseren en vervolgens te vergelijken met de theorie (“hoe zou het proces moeten lopen”).

Tijdens process mining worden specifieke algoritmes toegepast op de geregistreerde transacties in uw IT systemen (‘event logs’). Deze ‘event logs’ bevatten data die tot waardevolle en op feiten gebaseerde inzichten kunnen leiden.

Process mining kan in principe worden toegepast op elk gedigitaliseerd proces (aankoop, verkoop, incidentenbeheer enzovoort).

Hoe kunnen wij u helpen?

We vertrekken vanuit uw vraag, probleem en context, om in eerste instantie de relevante data uit de IT systemen te identificeren en extraheren. Deze data dient vervolgens opgekuist en omgevormd te worden alvorens ze op te laden in de process mining tool.

De tool zal de procesdata automatisch analyseren en laat u toe om snel een zicht te krijgen op het werkelijke verloop van uw proces, de afwijkingen m.b.t. het verwachte of gewenste proces en de mogelijke knelpunten en inefficiënties die zich voordoen.

Uw expert

gorik van den bergh

Gorik Van den Bergh

Nieuws

How to secure your Azure Cloud

We bespreken een aantal oplossingen van Microsoft die beheerders kunnen helpen om hun Azure Cloud op een effectieve en efficiënte manier te beveiligen.

Lees meer