IT Audit

Home 9 Diensten 9 IT Services 9 IT Audit

IT in uw onderneming

We hoeven u waarschijnlijk niet meer te overtuigen van de vele voordelen en opportuniteiten die technologie en digitalisering te bieden hebben voor organisaties .

Dat het gebruik van IT heel wat risico’s inhoudt voor uw organisatie zal evenmin een geheim zijn maar verzekeren dat IT goed functioneert én tegelijkertijd ook de IT-risico’s onder controle houden, is voor velen echter een uitdaging. Organisaties staan onder druk om snel te schakelen om bijvoorbeeld de digitale trein niet te missen, maar verliezen hierbij vaak nieuwe en wijzigende risico’s uit het oog.

IT heeft met andere woorden een steeds grotere impact op het succes van organisaties. Het vraagt de nodige en juiste expertise van uw organisatie om een aantal complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Onze IT audit geeft u inzicht in uw IT-omgeving en de manier waarop IT ‘vandaag’ ondersteuning biedt aan uw bedrijfsprocessen (AS-IS), alsook op welke manier uw IT-infrastructuur en IT-processen ‘morgen’ (TO-BE) verder verbeterd kunnen worden.

Hoe kunnen wij u helpen?

  • U heeft een sterk vermoeden dat de ondersteunende IT-processen of uw IT-infrastructuur niet naar behoren functioneren, maar u kunt onvoldoende “de vinger op de wonde leggen”?
  • U heeft geïnvesteerd in IT en wenst ook na te gaan of deze investeringen hun doel bereiken? Met andere woorden: “heeft u uw IT voldoende onder controle”?
  • Of misschien voorziet u investeringen om de maturiteit van uw IT-omgeving te verbeteren, maar wenst u eerst een duidelijk zicht te krijgen op de belangrijkste risico’s en vooral de prioriteiten voor uw organisatie?

Plan van Aanpak

In een eerste fase brengen wij uw huidige IT-omgeving in kaart zodat u een duidelijk zicht heeft op de belangrijkste en relevante IT-middelen binnen uw organisatie (vb. IT-infrastructuur, kritische IT-systemen en data..).

Op basis van ons begrip van uw huidige IT-omgeving identificeren we vervolgens de belangrijkste IT-risico’s, op maat van de context en de specifieke behoeften van uw organisatie.

IT-risico’s hebben betrekking op onder meer; IT-Governance, IT-Security, Business Continuïteit, Applicatiebeheer, IT-project management enzovoort, maar evengoed op het niet voldoende optimaliseren van de IT-middelen (kostenefficiëntie).

Vervolgens gaan we na welke maatregelen u reeds heeft genomen en of deze volstaan om de IT-risico’s voldoende tegemoet te komen. Bijvoorbeeld: worden de ‘eindtoestellen’ of endpoints, inclusief mobiele toestellen van uw medewerkers, voldoende beveiligd (endpoint security). Of is de data op uw cloud servers enkel toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers en gebaseerd op het ‘least privilege’ en ‘need to know’ principe?

Als resultaat biedt een IT audit of IT assessment u een duidelijk zicht over de IT-zwaktes (maar ook de sterktes) binnen uw organisatie. Geïdentificeerde IT-risico’s worden geprioriteerd en voor de niet-aanvaardbare risico’s krijgt u concrete en praktische aanbevelingen om hieraan tegemoet te komen.

it-audit

IT-Roadmap

U weet waar de pijnpunten zitten en u weet ook welke IT-risico’s belangrijk en minder belangrijk zijn? Maar hoe begint u nu aan het verbeteringstraject?

Op basis van de IT audit wordt u ook ondersteund bij het vertalen van de aanbevelingen naar een meerjarenplan met concrete IT-projecten, rekening houdend met uw organisatiedoelstellingen, prioriteiten en uw budget.

IT Audit Methodiek

Onze IT audits worden uitgevoerd in lijn met de CoBIT (Control Objectives for Information and related Technology) en ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – standaarden.

Bovendien zijn we aangesloten bij ISACA (Information Systems Audit and Control Association) en zijn onze IT auditors ‘Certified Information Systems Auditor’ (CISA).

Uw expert

gorik van den bergh

Gorik Van den Bergh

Nieuws

GDPR uitdagingen anno 2022

Meer dan vier jaar na het in werking treden van de nieuwe GDPR-wetgeving of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worstelen nog heel wat bedrijven met het beheer en de...

Lees meer