Waarderingen

Home 9 Diensten 9 Corporate Finance 9 Waarderingen

Waardering van een onderneming

De waardering van een onderneming is een diepgaande oefening waarbij wij onze cliënten grondig adviseren.

De sleutel tot een uitstekend waarderingsrapport is het begrijpen van de business en de activiteiten van de te waarderen entiteit. Het is van cruciaal belang om de drijfveren van de waarde binnen de organisatie te begrijpen, die een robuuste EBITDA kunnen zijn, een overtollige kaspositie, een nicheactiviteit die een uniek verkoopvoorstel bewijst, het groeipotentieel en de kwaliteit van de businessplannen, de aanwezigheid van sterk menselijk kapitaal of de hoge operationele efficiëntie van de onderneming.

Op basis van de kenmerken en de waardedrijvende factoren van uw onderneming, zullen onze specialisten één of meerdere methodes kiezen voor de waarderingsexercitie:

  • Vrije kasstroom benadering: de toekomstige vrije kasstromen zullen de waardering van de onderneming bepalen, waarbij een WACC (weighted average cost of capital) wordt gebruikt om de contante waarde ervan te berekenen. De toekomstige kasstromen kunnen worden afgeleid uit historische financiële gegevens, het business plan, of een combinatie van beide.
  • Multiples-benadering: de waarde van de entiteit wordt gebaseerd op een marktmultiplicator die kan worden afgeleid uit soortgelijke transacties in de markt. Deze multiple wordt toegepast op een winst- en verliesratio die over het algemeen wordt vrijgesteld, zoals de EBITDA.
  • Aangepaste netto-vermogensbenadering: het nettovermogen van de onderneming is de basis van haar waardering. Het wordt gecorrigeerd voor mogelijke meerwaarden op de boekwaarde van sommige activa.

Onze waarderingsdiensten worden gedocumenteerd in een uitgebreid rapport. De omvang en diepgang van de rapportage is schaalbaar op basis van uw behoeften en budget.

Uw expert

ken snoeks

Ken Snoeks

Nieuws

GDPR uitdagingen anno 2022

Meer dan vier jaar na het in werking treden van de nieuwe GDPR-wetgeving of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worstelen nog heel wat bedrijven met het beheer en de...

Lees meer