Due Diligence

Home 9 Diensten 9 Corporate Finance 9 Due Diligence

Financial Due Diligence

We hebben ruime ervaring in zowel buy-side als vendor due diligence.

Buy-side due diligence
Een buy-side due diligence is een audit van een bedrijf uitgevoerd door de potentiële koper. De bedoeling is om bepaalde sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de potentiële doelonderneming in kaart te brengen door te focussen op de beoordeling en de risico’s inherent aan de doelonderneming. Op basis van deze informatie kan de potentiële koper een gefundeerde investeringsbeslissing maken.

Tijdens de due diligence wordt in het algemeen aandacht besteed aan de volgende punten:

 • controle en/of grondige analyse van de financiële staten, met inbegrip van een bedrijfsanalyse, een analyse van de kwaliteit van de winst en een EBITDA-analyse, een balansanalyse en een analyse van het werkkapitaal;
 • beoordeling van het ondernemingsplan;
 • fiscale due diligence;
 • juridische due diligence;
 • onderzoek van hangende claims;
 • analyse van de eigendom en het bestaan van de specifieke activa;
 • GAP-analyse tussen de lokale GAAP en de GAAP van de koper.

Vendor due diligence
Een vendor due diligence omvat in het algemeen dezelfde topics als buy-side due diligence, maar wordt uitgevoerd op initiatief van de verkoper. Het levert een rapportage op die kan worden gebruikt om op een consistente en veilige manier een groter aantal potentiële kopers te benaderen en over de streep te trekken.

Tax due diligence

Of u nu koper of verkoper bent, het is belangrijk dat u weet welke fiscale implicaties er zijn bij de overname van een onderneming. Wij kunnen u helpen om hiervan een correcte inschatting te maken door het uitvoeren van een tax due diligence.

Als koper of verkoper onderzoeken we voor u volgende punten:

 • Nazicht van de historische fiscale risico’s (inkomstenbelasting, btw,…) van de over te nemen onderneming
 • Advies betreffende fiscale opportuniteiten en mogelijke optimalisaties
 • Analyse van de impact van de fiscaliteit op de overnameprijs
 • Advies betreffende de waarborgen die in de overname overeenkomst op te nemen zijn

In samenspraak met u worden de fiscale implicaties tijdens het due diligence proces besproken en de impact geëvalueerd. Onze bevindingen worden u gepresenteerd in een due diligence verslag op maat van uw vraag. Ons verslag kan gaan van een to-the point analyse van de essentiële punten of kan een volledige analyse van de onderneming bevatten.

Uw expert

ken snoeks

Guy Meerbergen

Nieuws

GDPR uitdagingen anno 2022

Meer dan vier jaar na het in werking treden van de nieuwe GDPR-wetgeving of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worstelen nog heel wat bedrijven met het beheer en de...

Lees meer