Deadline indiening aangiftes BTW tijdens de zomerperiode 2022

In de zomerperiode wijken de deadlines m.b.t. de indiening van de BTW aangiftes meestal af van de algemene regel (i.e. 20ste van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin de handelingen hebben plaatsgevonden). Hieronder geven we een kort overzicht van actuele deadlines die bekend zijn gemaakt bij FOD Financiën.

Aangifte voor Uiterlijk in te dienen tegen Opmerking
Juni 2022/Kwartaal210 a 10 augustus 2022 De maandaangifte van juni 2022 en de aangifte van het 2de kwartaal 2022 moeten uiterlijk op 22 juli 2022 ingediend worden opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden
Juli 2022 9 september 2022 Indien u echter een terugbetaling wenst, moet de aangifte van juli 2022 ten laatste 24 augustus 2022 ingediend worden.
September 2022 / Kwartaal 3 25 oktober 2022 25 oktober 2022Indien u echter een terugbetaling wenst, moet de aangifte van september 2022/ kwartaal 3 ten laatste 24 oktober 2022 ingediend worden

 

Voor meer vragen of assistentie bij het indienen van de btw-aangifte kan u steeds terecht bij onze accountancy-afdeling.

Bereik je doelstelling dankzij onze diensten

Audit

Tax

Accounting and Reporting

IT Services

q

Risk Management

Corporate Finance

Uw expert

Kristel Gabriëls

Kristel Gabriëls