In de zomerperiode wijken de deadlines m.b.t. de indiening van de BTW aangiftes meestal af van de algemene regel (i.e. 20ste van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin de handelingen hebben plaatsgevonden). Hieronder geven we een kort overzicht van...

Lees meer